Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Slider

 • POLSKI RYNEK WĘGLA

  Portal dziedzinowy, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, stworzony przez Oddział w Katowicach.

  Cel: upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

  Podstawa: badanie statystyczne "Górnictwo węgla kamiennego", którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Energii.

 • CENTRUM MONITOROWANIA GÓRNICTWA

  10 lat doświadczeń zespołu ekonomistów, analityków, geologów, ekspertów górniczych i środowiskowych.

  Ponad 180 opracowań analitycznych rocznie.

  Comiesięczne sprawozdania dla Ministerstwa Energii.

 • http://www.arp.pl/uslugi-finansowe-dla-firm#/pozyczki_791
  POŻYCZKI ARP S.A.

  czytaj więcej >>

 • http://www.arp.pl/uslugi-finansowe-dla-firm
  USŁUGI FINANSOWE DLA FIRM

  czytaj więcej >>

 • WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM MIXU ENERGETYCZNEGO

  Produkcja energii elektrycznej z węgla w maju 2016r. stanowiła 82,3% produkcji energii elektrycznej ogółem. 

  W okresie styczeń-maj 2016r. produkcja energii elektrycznej z węgla to 80,8% produkcji energii elektrycznej ogółem.

 • INDEKSY CENOWE WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  Publikacja indeksu cenowego węgla energetycznego będącego wspólnym przedsięwzięciem TGE S.A. i ARP S.A.

 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ KATOWICE

  Analizuje szeroki zakres informacji o działalnosci przedsiębiorstw górniczych, ich strukturze, parametrach technicznych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.

 • http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gornictwo/Realizacja+Programu...
  INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE

  Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego we wrześniu oraz w okresie styczeń-wrzesień 2015r. na stronach Ministerstwa Energii.

Statysytki strona główna

5,5
mln ton wydobyli łącznie krajowi producenci węgla w maju 2016r.
5,4
mln ton sprzedali łącznie krajowi producenci węgla w maju 2016r.
88,4
tys. os. wyniósł stan zatrudnienia w sektorze (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego) na koniec maja 2016r.
4,7
mln ton wyniósł stan zapasów węgla na koniec maja 2016r. (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego)

Komunikaty

Sytuacja na światowym rynku węgla w czerwcu, na skutek ograniczeń w podaży, zarówno w rejonie Atlantyku, jak i Pacyfiku, minęła pod znakiem znacznego ożywienia we wszystkich największych terminalach węglowych. Przejawem tego był znaczący wzrost indeksów cenowych. Wyniki notowań indeksów cenowych 24 lipca br. w portach NEWC, DES ARA oraz RB wyniosły odpowiednio: 53,92 USD/t, 53,80 USD/t oraz 58,85 USD/t. Największą dynamikę obserwowano w europejskich portach ARA. Ograniczenie wydobycia oraz...

W maju średniomiesięczny indeks PSCMI 1/T w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 195,40 zł/tonę. Natomiast indeks PSCMI 2/T w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych wyniósł 195,21 zł/tonę i był to znaczny spadek w porównaniu z kwietniem br. (o 8 zł/t, tj. 4%). Osiągnął tym samym najniższy poziom od rozpoczęcia publikacji indeksów PSCMI i po raz pierwszy spadł poniżej 200 PLN/t . Po szczegółowe informacje zapraszamy na...

Światowy rynek węgla w maju wykazywał niewielkie ożywienie, przy czym w rejonie Azja–Pacyfik dynamika wzrostów była zdecydowanie większa w porównaniu do regionu Atlantyku. Jednak zdaniem analityków, pewne ograniczenia podaży w skali globalnej pomogły w przywracaniu równowagi na rynku. Niemniej w dalszym ciągu, mimo obserwowanej tendencji umacniania cen, najniższe ceny wyznacznikowe utrzymują się w portach północnej Europy. Na dzień 27 maja cena węgla w portach ARA wyniosła...

W kwietniu krajowe indeksy węglowe, tak dla rynku energetycznego (PSCMI 1), jak i dla rynku ciepła (PSCMI 2), wciąż nie zbliżyły się do poziomów cenowych w końca zeszłego roku. Średniomiesięczny indeks PSCMI 1/T w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie (wzrost o 0,6% w porównaniu do marca 2016r.) i wyniósł 195,52 zł/tonę. Kwietniowy indeks PSCMI 2/T w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych wyniósł 203,22 zł/tonę (spadek m/m...

Ogólna sytuacja

W 2015r. po raz pierwszy odnotowano spadek produkcji węgla na świecie. Ogółem obniżyła się ona do 7 mld ton. W przypadku węgla energetycznego obniżyła się nieznacznie z poziomu 6,2 mld ton do 6,1 mld ton, natomiast węgla koksowego spadła o 100 mln ton osiągając 900 mln ton. Spadek produkcji węgla na świecie odzwierciedla słabszy wzrost gospodarczy w największych gospodarkach świata. Jak pokazują dane, produkcja węgla w Chinach...

Niskie ceny węgla oraz dominująca nadpodaż to w dalszym ciągu zjawiska, które charakteryzują światowy rynek węgla w kwietniu. Sytuacja ta dotyczy zarówno regionu  Atlantyku jak i regionu  Azja - Pacyfik. Dodatkowym czynnikiem obniżającym zapotrzebowanie na węgiel są coraz wyższe temperatury na półkuli północnej.
Ceny w regionie Azja - Pacyfik, gdzie popyt w niektórych gospodarkach wschodzących utrzymuje się na wysokim poziomie, nadal przewyższają te w Europie, gdzie wysoka produkcja...

< >

Wydarzenia

Od 1 maja 2016 r. tysiące górników zaczęło pracę w nowej spółce – Kompania Węglowa stała się Polską Grupą Górniczą.

Na czele PGG stanął pełniący funkcję prezesa Kompanii Węglowej Tomasz Rogala. Wspierać go będzie czterech wiceprezesów: Piotr Bojarski (ds.produkcji), Adam Hochuł (ds.sprzedaży), Jerzy Janczewski (ds.pracowniczych) oraz Andrzej Paniczek (ds.finansowych). Po podpisaniu umowy inwestycyjnej znane są już procentowe udziały poszczególnych...

W Katowicach podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która powstanie na gruzach Kompanii Węglowej. Nowa spółka ma rozpocząć działalność 1 maja 2016 r.

Celem PGG jest uratowanie 11 kopalń i 4 zakładów, należących dzisiaj do Kompanii Węglowej. Wciąż trwają rozmowy z inwestorami, którzy do PGG mieliby wnieść ok. 1,5 mld zł. W jej skład mają wejść podmioty z sektora energetycznego oraz finansowego. Zgodnie z założeniami PGG ma...

Famur i Kopex - dwie największe polskie grupy dostarczające maszyny, urządzenia i usługi dla górnictwa, zostaną skonsolidowane. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza, Krzysztofa Jędrzejewskiego.

W Zakładzie Górniczym w Brzeszczach oddano do użytku nową ścianę wydobywczą. To pierwszy etap odbudowy pełnych zdolności wydobywczych zakładu. Węgiel z tego pokładu charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi — wysoką wartością opałową i bardzo niską zawartością siarki (poniżej 0,5 proc.). Brzeszcze wchodziły wcześniej w skład Kompanii Węglowej i zostały przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ze względu na duże straty. Kopalnia była nierentowna od 2007 r. Tauron przejął ją w...

Węglokoks Kraj Sp. z o.o., spółka zależna od Węglokoks SA, nabywa od Kompanii Węglowej SA dwie kopalnie: "Bobrek" i "Piekary", stając się nowym producentem węgla kamiennego w Polsce

Zbycie przez Kompanię Węglową kopalni "Centrum" (po wcześniejszym wydzieleniu jej z KWK "Bobrek-Centrum" i wstrzymaniu wydobycia) na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA celem jej likwidacji.

< >