Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Slider

 • POLSKI RYNEK WĘGLA

  Portal dziedzinowy, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, stworzony przez Oddział w Katowicach.

  Cel: upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

  Podstawa: badanie statystyczne "Górnictwo węgla kamiennego", którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Energii.

 • CENTRUM MONITOROWANIA GÓRNICTWA

  10 lat doświadczeń zespołu ekonomistów, analityków, geologów, ekspertów górniczych i środowiskowych.

  Ponad 180 opracowań analitycznych rocznie.

  Comiesięczne sprawozdania dla Ministerstwa Energii.

 • http://www.arp.pl/uslugi-finansowe-dla-firm#/pozyczki_791
  POŻYCZKI ARP S.A.

  czytaj więcej >>

 • http://www.arp.pl/uslugi-finansowe-dla-firm
  USŁUGI FINANSOWE DLA FIRM

  czytaj więcej >>

 • WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM MIXU ENERGETYCZNEGO

  Produkcja energii elektrycznej z węgla w maju 2016r. stanowiła 82,3% produkcji energii elektrycznej ogółem. 

  W okresie styczeń-maj 2016r. produkcja energii elektrycznej z węgla to 80,8% produkcji energii elektrycznej ogółem.

 • INDEKSY CENOWE WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  Publikacja indeksu cenowego węgla energetycznego będącego wspólnym przedsięwzięciem TGE S.A. i ARP S.A.

 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ KATOWICE

  Analizuje szeroki zakres informacji o działalnosci przedsiębiorstw górniczych, ich strukturze, parametrach technicznych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.

 • http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gornictwo/Realizacja+Programu...
  INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE

  Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego we wrześniu oraz w okresie styczeń-wrzesień 2015r. na stronach Ministerstwa Energii.

Statysytki strona główna

5,2
mln ton wydobyli łącznie krajowi producenci węgla w kwietniu 2016r.
5,7
mln ton sprzedali łącznie krajowi producenci węgla w kwietniu 2016r.
89,6
tys. os. wyniósł stan zatrudnienia w sektorze (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego) na koniec kwietnia 2016r.
5,5
mln ton wyniósł stan zapasów węgla na koniec kwietnia 2016r. (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego)

Komunikaty

Światowy rynek węgla w maju wykazywał niewielkie ożywienie, przy czym w rejonie Azja–Pacyfik dynamika wzrostów była zdecydowanie większa w porównaniu do regionu Atlantyku. Jednak zdaniem analityków, pewne ograniczenia podaży w skali globalnej pomogły w przywracaniu równowagi na rynku. Niemniej w dalszym ciągu, mimo obserwowanej tendencji umacniania cen, najniższe ceny wyznacznikowe utrzymują się w portach północnej Europy. Na dzień 27 maja cena węgla w portach ARA wyniosła...

W kwietniu krajowe indeksy węglowe, tak dla rynku energetycznego (PSCMI 1), jak i dla rynku ciepła (PSCMI 2), wciąż nie zbliżyły się do poziomów cenowych w końca zeszłego roku. Średniomiesięczny indeks PSCMI 1/T w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie (wzrost o 0,6% w porównaniu do marca 2016r.) i wyniósł 195,52 zł/tonę. Kwietniowy indeks PSCMI 2/T w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych wyniósł 203,22 zł/tonę (spadek m/m...

Ogólna sytuacja

W 2015r. po raz pierwszy odnotowano spadek produkcji węgla na świecie. Ogółem obniżyła się ona do 7 mld ton. W przypadku węgla energetycznego obniżyła się nieznacznie z poziomu 6,2 mld ton do 6,1 mld ton, natomiast węgla koksowego spadła o 100 mln ton osiągając 900 mln ton. Spadek produkcji węgla na świecie odzwierciedla słabszy wzrost gospodarczy w największych gospodarkach świata. Jak pokazują dane, produkcja węgla w Chinach...

Niskie ceny węgla oraz dominująca nadpodaż to w dalszym ciągu zjawiska, które charakteryzują światowy rynek węgla w kwietniu. Sytuacja ta dotyczy zarówno regionu  Atlantyku jak i regionu  Azja - Pacyfik. Dodatkowym czynnikiem obniżającym zapotrzebowanie na węgiel są coraz wyższe temperatury na półkuli północnej.
Ceny w regionie Azja - Pacyfik, gdzie popyt w niektórych gospodarkach wschodzących utrzymuje się na wysokim poziomie, nadal przewyższają te w Europie, gdzie wysoka produkcja...

Krajowe indeksy węglowe, tak dla rynku energetycznego (PSCMI 1), jak i dla rynku ciepła (PSCMI 2), mimo wzrostów na koniec roku, w pierwszym kwartale 2016r. nie utrzymały podwyższonych poziomów cenowych. Średniomiesięczny indeks PSCMI 1/T w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej w marcu br. wyniósł 194,34 zł/tonę, tym samym notując niewielki wzrost (o 0,7%) w porównaniu do rekordowo niskich notowań z lutego br. (192,97 zł/tonę). Marcowy indeks PSCMI 2/T w sprzedaży do ciepłowni...

Inteligentne sieci elektroenergetyczne to kompleksowe rozwiązania energetyczne pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi obecnie elementami infrastruktury energetycznej, zarówno po stronie producentów, jak i odbiorców energii, które umożliwią wzajemną wymianę i analizę informacji, a w efekcie – optymalizowanie zużycia energii (cieplnej, elektrycznej lub dystrybucji gazu). O szczegółach zastosowania metody smart grid, zapewniającej udziału wszystkich...

< >

Wydarzenia

Od 1 maja 2016 r. tysiące górników zaczęło pracę w nowej spółce – Kompania Węglowa stała się Polską Grupą Górniczą.

Na czele PGG stanął pełniący funkcję prezesa Kompanii Węglowej Tomasz Rogala. Wspierać go będzie czterech wiceprezesów: Piotr Bojarski (ds.produkcji), Adam Hochuł (ds.sprzedaży), Jerzy Janczewski (ds.pracowniczych) oraz Andrzej Paniczek (ds.finansowych). Po podpisaniu umowy inwestycyjnej znane są już procentowe udziały poszczególnych...

W Katowicach podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która powstanie na gruzach Kompanii Węglowej. Nowa spółka ma rozpocząć działalność 1 maja 2016 r.

Celem PGG jest uratowanie 11 kopalń i 4 zakładów, należących dzisiaj do Kompanii Węglowej. Wciąż trwają rozmowy z inwestorami, którzy do PGG mieliby wnieść ok. 1,5 mld zł. W jej skład mają wejść podmioty z sektora energetycznego oraz finansowego. Zgodnie z założeniami PGG ma...

Famur i Kopex - dwie największe polskie grupy dostarczające maszyny, urządzenia i usługi dla górnictwa, zostaną skonsolidowane. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza, Krzysztofa Jędrzejewskiego.

W Zakładzie Górniczym w Brzeszczach oddano do użytku nową ścianę wydobywczą. To pierwszy etap odbudowy pełnych zdolności wydobywczych zakładu. Węgiel z tego pokładu charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi — wysoką wartością opałową i bardzo niską zawartością siarki (poniżej 0,5 proc.). Brzeszcze wchodziły wcześniej w skład Kompanii Węglowej i zostały przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ze względu na duże straty. Kopalnia była nierentowna od 2007 r. Tauron przejął ją w...

Węglokoks Kraj Sp. z o.o., spółka zależna od Węglokoks SA, nabywa od Kompanii Węglowej SA dwie kopalnie: "Bobrek" i "Piekary", stając się nowym producentem węgla kamiennego w Polsce

Zbycie przez Kompanię Węglową kopalni "Centrum" (po wcześniejszym wydzieleniu jej z KWK "Bobrek-Centrum" i wstrzymaniu wydobycia) na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA celem jej likwidacji.

< >