Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie ze stycznia 2022 r.

Indeks PSCMI1 w styczniu 2022 r. poprawił swój wynik o 14,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 290,64 PLN/t (w ujęciu jakościowym 13,52 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 13,5%.

Indeks PSCMI2 w styczniu 2022 r. poprawił swój wynik o 2,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 356,96 PLN/t (w ujęciu jakościowym 14,71 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 18,3%.

Styczeń przyniósł również wzrost cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA wzrosły o 27,4% w porównaniu do grudnia 2021 r. To wartość o 158,3% wyższa niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w styczniu 2022 r. wyniosły: PSCMI1 – 84,39 USD/t, PSCMI2 – 91,83 USD/t.