Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie ze stycznia 2024 r.

Indeks PSCMI1 w styczniu 2024 r. pogorszył swój wynik o 18,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 505,96 PLN/t (w ujęciu jakościowym 23,59 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2023 r. wynik ten jest gorszy o 27,8%.
Indeks PSCMI2 w styczniu 2024 r. pogorszył swój wynik o 12,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 606,57 PLN/t (w ujęciu jakościowym 25,11 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2023 r. wynik ten jest gorszy o 44,8%.

Styczeń 2024 r. przyniósł dalszą stabilność cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA pozostają niezmienione od września 2023 r., jednak niższe o 52,4% niż w styczniu 2023 r. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w styczniu 2024 r. wyniosły: PSCMI1 – 148,13 USD/t, PSCMI2 – 157,67 USD/t.