Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w lutym 2024 r.

Na międzynarodowym rynku węgla w lutym wciąż panowały nastroje dalekie od byczych. Rynek węgla wysokoenergetycznego CIF ARA stracił wyraźnie na wartości na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca, poruszając się poniżej poziomu 100 USD/t. Rynek węgla wysokoenergetycznego FOB Richards Bay również stracił na wartości w rozpatrywanym okresie, choć w mniejszym stopniu niż CIF ARA, a jego odpowiednik FOB Newcastle przemieszczał się w trendzie niemalże bocznym.

Zapasy węgla w centrum przeładunkowym ARA w przedostatnim tygodniu lutego osiągnęły poziom 5,84 mln t. Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 95,86 USD/t na dzień 23 lutego. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 94,87 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 2,21 USD/t, tj. o 2,39%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował spadek o 10,26 USD/t, tj. o 9,68%, osiągając poziom 95,74 USD/t, wg notowań Argus. W okresie do 23 lutego notowania dzienne indeksu CIF ARA nie zdołały przebić poziomu 100 USD/t. Słabe fundamenty popytu na węgiel energetyczny w Europie ograniczały wycenę europejskiego rynku spot. Niska aktywność zakupowa europejskich użytkowników końcowych, wysokie zapasy węgla oraz gazu ziemnego oraz wyraźnie wyższe od norm sezonowych temperatury w Europie nie sprzyjały lutowym notowaniom węgla na rynku CIF ARA. Wg wstępnych szacunków WMO, tegoroczny luty w Europie był prawdopodobnie najcieplejszym lutym w historii pomiarów meteorologicznych lub jednym z najcieplejszych.

Zapasy węgla w RBCT w przedostatnim tygodniu lutego osiągnęły poziom 2,4 mln t. Południowoafrykański rynek węgla poruszał w znacznie węższym paśmie wahań niż rynek europejski. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 23 lutego osiągnął wartość 93,09 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 0,28 USD/t, tj. o 0,30%, osiągając poziom 93,15 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 2,79%, tj. o 2,64 USD/t, osiągając wartość 92,10 USD/t, wg notowań Argus. Na rynku ładunków morskich węgla wysokoenergetycznego konkurencja się zaostrza. Z uwagi na słabe fundamenty popytu na węgiel w Europie południowoafrykańscy eksporterzy węgla zmuszeni są do zwiększania aktywności sprzedażowej na alternatywnych rynkach docelowych. Wg doniesień prasowych, konkurencja między dostawcami węgla zintensyfikowała się ostatnio, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku, a w ślad za nią wzrosła presja na ceny.

Rynek węgla wysokoenergetycznego FOB Newcastle, podobnie jak jego południowoafrykański odpowiednik, poruszał w wąskim paśmie wahań na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca. W przedostatnim tygodniu lutego rynek ten nieco się umocnił wraz ze wzrostem popytu ze strony Japonii. Na dzień 23 lutego indeks tygodniowy FOB Newcastle dla węgla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 122,35 USD/t, odnotowując wzrost o 2,41 USD/t, tj. o 1,97%. Jak podały źródła rynkowe, aktywność zakupowa japońskich nabywców koncentrowała się na ładunkach z dostawą przypadającą na II kw. Wsparciem dla tego rynku okazały się również doniesienia o zakłóceniach w realizacji wysyłek kolejowych do portów w regionie Hunter Valley z powodu przeprowadzanych prac remontowo-konserwacyjnych na linii Ulan.

W przedostatnim tygodniu lutego na międzynarodowym rynku węgla pojawiła się nutka optymizmu wśród sprzedających, jako że znakomita większość światowych cen węgla energetycznego uległa odbiciu. Przykładowo, na dzień 23 lutego indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5 500 kcal/kg odnotował wzrost o 1,27 USD/t, tj. o 1,27%, osiągając wartość 95,98 USD/t, a indeks tygodniowy CFR East India dla NAR 5 500 kcal/kg odnotował wzrost o 1,03 USD/t, tj. o 1,05%, osiągając poziom 97,82 USD/t, wg notowań Argus.

Wycena tygodniowa węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR South China również wzrosła na dzień 23 lutego. Indeks ten osiągnął wartość 108,67 USD/t, wg notowań Argus, co oznacza wzrost o 1,52% (1,63 USD/t).

Łączne zapasy węgla w głównych chińskich portach morskich położonych nad Morzem Bohai (Qinhuangdao, Caofeidian, Jingtang i Huanghua), osiągnęły na dzień 22 lutego poziom 22,67 mln t. W połowie lutego większość wschodnich regionów Chin została zaatakowana przez falę zimna, a w głównych zagłębiach węglowych, takich jak prowincja Shanxi czy też Mongolia Wewnętrzna, wystąpiły obfite opady śniegu. Niekorzystne warunki pogodowe, ograniczające krajowe wydobycie oraz logistykę dostaw, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię, przyczyniły się do wzrostu aktywności chińskich nabywców na rynku ładunków morskich.

Ożywiona aktywność zakupowa chińskich nabywców w przedostatnim tygodniu lutego wsparła również rynki FOB Indonesia. Przykładowo, wycena Argus węgla GAR 4 200 kcal/kg nabywanego na warunkach FOB Indonesia wzrosła o 0,45 USD/t, tj. o 0,80%, osiągając wartość 56,98 USD/t, a węgla GAR 3 400 kcal/kg o 0,44 USD/t, tj. o 1,20%, osiągając poziom 37,03 USD/t.

Wg lutowych doniesień prasowych, Kolumbia oraz Kanada rozważają wprowadzenie dość rewolucyjnych przepisów ograniczających działalność spółek węglowych. Rząd Kolumbii przedstawił projekt ustawy, która by po wejściu w życie zakazywała wydawania nowych koncesji na poszukiwanie i wydobywanie węgla oraz umożliwiała w określonych okolicznościach wywłaszczenie aktywów górniczych. W Izbie Gmin Kanady natomiast ostatnimi czasy debatowano nad projektem ustawy zakazującej eksportu węgla energetycznego.

Wg ostatnio opublikowanego raportu think-tanku Ember, w ubiegłym roku w Europie doszło do rekordowych spadków zużycia paliw kopalnych. Jak wynika z tego raportu, generacja energii z węgla w UE spadła o 26%, a w okresie od 2016 r. o połowę. Ember spadek ten przypisał wzrostowi produkcji z OZE, zaznaczając, że produkcja energii z gazu również spadała w ciągu ostatnich czterech lat.

Wg prognozy amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), w 2024 r. w USA zostaną wycofane moce wytwórcze energii elektrycznej z węgla rzędu zaledwie 2,3 GW. Niemniej jednak w 2025 r. ilość wycofanych mocy węglowych ma wzrosnąć do 10,9 GW. Wg EIA, w latach 2022-2023 w USA wycofano łącznie 22,3 GW mocy z węgla.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca lutego 2024 r., dotyczących światowego rynku węgla