Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Oferta dla górnictwa

Wiedza na temat tego,
gdzie znaleźć informacje i jak je wykorzystać
– to sekret sukcesu.

Albert Einstein

W ramach oferty dla podmiotów sektora górnictwa węgla kamiennego dedykujemy wystandaryzowane profile informacyjne danych sektorowych. Mają one zarówno charakter przekrojowy bądź dotyczą tylko jednorodnych obszarów działalności górniczej. Obejmują zagregowane dane w takich obszarach działalności górniczej, jak m.in. wydobycie i produkcja, sprzedaż i jej kierunki, ceny i zapasy węgla, jakość produkcji i sprzedaży, skutki działalności górniczej na środowisko, dane o mechanicznej przeróbce węgla, podstawowe charakterystyki techniczne sektora, dane o zagospodarowaniu metanu.

Poszczególne profile informacyjne pozwalają m.in. na prowadzenie bieżących analizy o sytuacji rynkowej węgla kamiennego w poszczególnych segmentach odbiorców w kategoriach ogólnych oraz poszczególnych sortymentów węgla, sytuacji wewnętrznej sektora górnictwa węgla kamiennego, oraz, z uwagi na możliwość pozyskania informacji w kilkuletnich ciągach czasowych, w wewnętrznych dokumentach kierunkowych i strategicznych. Dedykowane dla podmiotów górniczych profile pozwalają również na określanie aktualnych i prognozowanie przyszłych warunków konkurencyjności węgla kamiennego, racjonalizację i weryfikację przyjętych celów krótko- i średnioterminowych, analizę obecnej i przyszłej pozycji rynkowej.

Aktualnie dysponujemy 9 dedykowanymi do podmiotów górnictwa węgla kamiennego profilami informacyjnymi, które można zamówić w postaci grupy cyklicznych raportów tematycznych bądź też w postaci pojedynczego raportu.

Grupy cyklicznych raportów dostępne są w rocznym lub półrocznym abonamencie. Grupa raportów miesięcznych zawiera więc 6 lub 12 cykli raportowych, grupa raportów kwartalnych to  2 lub 4 cykle raportowe.

 


Publikacje w ofercie
Tytułsortuj malejąco Dane na dzień Cena netto
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych lipiec 2020 r. 400,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych lipiec 2021 r. 640,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych lipiec 2022 r. 640,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych lipiec 2023 r. 640,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych listopad 2017 r. 400,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych listopad 2018 r. 30/11/2018 400,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych listopad 2019 r. 400,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych listopad 2020 r. 400,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych listopad 2021 r. 640,00 zł
Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do wybranych odbiorców krajowych listopad 2022 r. 640,00 zł