Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Oferta dla instytucji finansowych

Zysk jest zapłatą, którą otrzymujesz,
gdy wykorzystujesz okazję,
jaką daje ci informacja.

Na podstawie Josepha Schumpetera

W ramach oferty dla instytucji finansowych oferujemy wyselekcjonowane profile informacyjne, w zakres których wchodzą takie dane, jak m.in. sytuacja na światowych i europejskim rynku węgla kamiennego, sytuacja na krajowym rynku węglowym, historyczne i bieżące relacje podażowo-popytowe, w tym relacje węgiel krajowy – węgiel importowany, ceny zbytu, podstawowe dane ekonomiczno-finansowe sektora górnictwa węgla kamiennego. Elementem profili informacyjnych jest również analiza importu węgla na rynek krajowy, jak również zachodzących trendów rynkowych.

Dedykowane profile informacyjne pozwalają m.in. na przygotowywanie bieżących analiz rynku surowcowego w Polsce, analiz kształtowania się bieżących oraz przyszłych trendów rynkowych, inwestorskich ocen ekonomiczno-finansowych sektora, weryfikację już opracowanych i przygotowywanie nowych rekomendacji służących podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, rekomendacje dla podmiotów górniczych, których akcje notowane są na rynku giełdowym.

Aktualnie dysponujemy 2 dedykowanymi do podmiotów górnictwa węgla kamiennego profilami informacyjnymi, które można zamówić w postaci grupy cyklicznych raportów tematycznych bądź też w postaci pojedynczego raportu.

Grupy cyklicznych raportów dostępne są w rocznym lub półrocznym abonamencie. Grupa raportów miesięcznych zawiera więc 6 lub 12 cykli raportowych, grupa raportów kwartalnych to 2 lub 4 cykle raportowe.