Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Podstawowe wyniki górnictwa węgla kamiennego po trzech kwartałach 2017r.

Do końca września br. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 48,9  mln ton węgla. W produkcji jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Za 9 miesięcy 2016r. produkcja wyniosła 51,95 mln ton. Prawie 39,4 mln ton tej wielkości stanowił węgiel energetyczny pozostała wielkość przypadła na węgiel koksowy.

W pierwszych trzech kwartałach spółki węglowe  sprzedały 49,3 miliona ton węgla a więc sprzedaż przewyższyła produkcję o 400 tys. ton. Tradycyjnie największym odbiorcą była energetyka zawodowa, która zakupiła 23,3 mln ton węgla, choć tu odnotowano spadek sprzedaży węgla -  prawie o 1,1 mln ton. O niemal 45,8% procent wzrosła natomiast sprzedaż do energetyki przemysłowej i wyniosła 1,6 mln ton.

Sprzedaż węgla na rynek krajowy wyniosła 44,3 mln ton, natomiast wywóz węgla do Unii Europejskiej i eksport poza jej granice, to poziom 5,0 mln ton. Sprzedaż w eksporcie i wywozie to spadek prawie o 25% w porównaniu do ubiegłego roku. Prawie 2,5 mln ton sprzedaży zagranicznej zrealizowane zostało bezpośrednio przez same kopalnie.

W podziale na węgiel energetyczny i koksowy, sprzedaż tego pierwszego ukształtowała się na poziomie 40,1 mln ton a węgla koksowego 9,2 mln ton.

Sprzedaż sortymentów grubych wyniosła 3,4 mln ton i była wyższa o 3,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast wzrost  sprzedaży sortymentów drobnych i średnich w tym okresie to już 26,6%. Wyniosła ona ponad 2,0 mln ton.

Import za 8 miesięcy br.( danymi z takiego okresu dysponują urzędy celne)  wyniósł 7,3 mln ton.

Na przykopalnianych składach było na koniec września  2,2 mln ton a jeszcze rok temu zapasy sięgały 3,4 mln ton.

Cena zbytu węgla ogółem ukształtowała się na poziomie 309,87 zł a więc prawie o 33,0% wyżej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach  ubiegłym roku.(w 2016r. - 231,34 zł/t). Przy czym cena węgla energetycznego osiągnęła poziom 235,57 zł/t i była wyższa o 22,47 zł/t, natomiast cena węgla koksowego to poziom 633,91 zł/t przy wzroście ponad 200%.

Za trzy kwartały wartość opałowa sprzedanego węgla wyniosła  średnio 23 801 kJ/kg (węgiel energetyczny -22 457 kJ/kg, węgiel koksowy 29 677 kJ/kg.).  Wartość opałowa węgla energetycznego sprzedawanego do energetyki zawodowej osiągnęła poziom 21,214 GJ/t.

Ogółem przychody ze sprzedaży węgla  po trzech kwartałach wyniosła 15,2 mld zł i były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 22%. Prawie 38 % tej wartości stanowiły przychody ze sprzedaży węgla koksowego. Wynik finansowy netto górnictwa po 9 miesiącach br. wyniósł 1,66 mld zł zysku. To jest najlepszy wynik finansowy na przestrzeni ostatnich lat.

W górnictwie na koniec września zatrudnionych było 82 284 osoby, z czego pod ziemią pracowało 63 279 osób.