Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Charakterystyka sytuacji rynkowej oraz sektora węgla kamiennego w Polsce

Cykliczność: 
miesięczny
Opis grupy: 

Raport prezentuje dane w zakresie m.in. produkcji i sprzedaży węgla kamiennego, cen zbytu, jednostkowego kosztu produkcji 1 tony węgla oraz 1 GJ energii z węgla kamiennego, a także jednostkowego wyniku ze sprzedaży węgla oraz wyników ze sprzedaży węgla, wyników działalności gospodarczej i wyników finansowych netto w ujęciu miesięcznych oraz narastająco od początku roku. W raporcie przedstawiane są również bieżące informacje o wielkości węgla zaimportowanego na polski obszar celny, a także comiesięczne wskaźniki konkurencyjności polskiego węgla kamiennego.

Cena netto za cykl raportowy: 
620,00 zł
Cena archiwum: 
370,00 zł
Zamów