Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla kamiennego w Polsce

Cykliczność: 
miesięczny
Opis grupy: 

Raport prezentuje dane dotyczące głównego obszaru działalności sektora górnictwa węgla kamiennego jakim jest produkcja i sprzedaż. W raporcie przedstawiane są dane na temat wydobycia i sprzedaży, średniomiesięcznych cen zbytu, jednostkowego kosztu produkcji 1 tony węgla oraz 1 GJ energii z węgla kamiennego, a także jednostkowego wyniku ze sprzedaży węgla oraz wyników ze sprzedaży węgla, wyników działalności gospodarczej i wyników finansowych netto w ujęciu miesięcznych oraz narastająco od początku roku. Przedstawiane są również bieżące informacje na temat wielkości węgla zaimportowanego do Polski oraz porównywalności cen zbytu węgla krajowego i importowanego.

Cena netto za cykl raportowy: 
1 760,00 zł
Cena archiwum: 
1 060,00 zł
Zamów