Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Sygnalna informacja o sytuacji na rynku węgla energetycznego w Polsce

Cykliczność: 
miesięczny
Opis grupy: 

Raport w sposób syntetyczny prezentuje wyniki comiesięcznej analizy sytuacji na rynkach światowych i europejskich rynkach węglowych. Przedstawia średniomiesięczne wartości indeksów węglowych (w portach Richards Bay, Newcastle, Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), jak też sytuację cenową węgla kamiennego na rynku krajowym, w tym również węgla energetycznego importowanego z największych kierunków zakupowych. W raporcie prezentowane jest również comiesięczne porównanie cen zbytu węgla energetycznego z różnych kierunków zakupowych (węgiel krajowy, węgiel importowany bezpośrednio z krajów producenckich, węgiel importowany poprzez porty ARA) w polskich warunkach jakościowych.

Cena netto za cykl raportowy: 
180,00 zł
Cena archiwum: 
110,00 zł
Zamów