Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Partnerzy

Naszym strategicznym partnerem jest Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. Od początku istnienia katowicki Oddział ARP wspiera organy administracji rządowej w zakresie zarządzania sektorem górnictwa węgla kamiennego oraz realizacji Polityki energetycznej Polski w obszarze węgla kamiennego.

Również od początku istnienia Oddziału, partnerami Oddziału w realizacji powierzonych zadań są krajowi producenci węgla kamiennego: Kompania Węglowa SA. (obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.), Katowicki Holding Węglowy SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Tauron Wydobycie SA, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Zakład Górniczy „Siltech” Sp. z o.o., i od czasu swego powstania – Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. oraz Eko-Plus Sp. z o.o., będący równocześnie największymi odbiorcami naszej wiedzy i umiejętności, a także Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA.

Swych zadań nie moglibyśmy wykonywać również bez takich samodzielnych zakładów wzbogacania i uśredniania węgla kamiennego, jak: POLHO Sp. z o.o., ZOWER Sp. z o.o., CARBO PROCES - Recykling Sp. z o.o., HALDEX SA, ZWW JULIAN Sp. z o.o., GWAREX POLSKA Spółka z o.o. oraz CTL HALDEX SA.

Coraz bliższym partnerem stają się również importerzy węgla kamiennego na polski obszar celny, w tym także ci najwięksi, którzy poszerzają naszą wiedzę o rynku węgla w Polsce.

Wszyscy ci partnerzy aktywnie współpracują przy realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej – badanie statystyczne „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, dla którego organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.

W sferze działań prowadzonych na rzecz rozwoju rynku oraz sektora węglowego w Polsce partnerami jednostki naukowo-badawcze: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach, jednostki naukowe: Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Ważnym partnerem są także agencje rządowe takie, jak Agencja Rynku Energii SA, współrealizująca zadania w zakresie programów statystycznych, jak również wspierająca realizację zadań z zakresu Polityki energetycznej Polski.

 

export body to pdf